Ik zoek God

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.
  Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou. Want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.
2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.
  God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze leven in gehoorzaamheid aan Zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toegeven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De mensheid heeft geopteerd voor het tweede.
3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.
  De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.
4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.
  Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de straf voor je misstappen op zich genomen, toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.
5. Geef je leven over aan Jezus Christus.
  Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou, die je niet op eigen houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vriijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de bijbel.

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven
en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...