f087a2df-3a6f-4a72-99d6-7a4448e3c79a.gif

Is deze email niet leesbaar?    Klik hier en bekijk dit bericht op uw internetpagina

 

Wegwijzer is een uitgave van de evangelische kerk. Met de Bijbel als basis voor alle facetten van het leven, willen we zich zowel in de kerk als in de maatschappij inzetten voor de medemens.

Wegwijzer publiceert per kwartaal een uitgave met als doel de gemeenten/kerken te ondersteunen in hun evangelisatie. Hierbij hopen we als redactie dat Wegwijzer een verbinding vormt tussen gelovigen en niet-gelovigen.

Uit recentelijke onderzoeken blijkt dat de Vlaming terug grijpt naar kwalitatieve gedrukte bladen. Een reden te meer om Wegwijzer te gebruiken.


Wil je meer informatie hoe je Wegwijzer als evangelisatiemiddel wenst te gebruiken?
Mail je vraag naar info@weg-wijzer.net. We nemen graag contact met je op.


WW 2019 - nr 1 - HET PAASNUMMER
met als thema: 'De grote overwinning'.

Dit nummer van Wegwijzer
komt rond 9 maart 2019 uit.


Dit nummer is een typisch paasnummer met een link naar het unieke lege graf en het feit dat de opstanding van Christus een historisch moment is dat de geschiedenis heeft verandert. Tot op de dag van vandaag worden voortdurend mensenlevens veranderd, en dat door het feit dat de Here Jezus voor ons koos.
Mogen we jullie, als redactie van Wegwijzer, een gezegende tijd toewensen.

Klik hier voor een inkijkversie van de 'voorlopige' Wegwijzer.

Bemerk dat dit nummer voorlopig te zien is in een redactionele fase. Tekst- en fotowijzigingen zijn onder voorbehoud.

Hieronder een korte weergave van enkele artikels.

 
leeg
  Grafstemming

Don Zeeman

De man die als komende Koning Jeruzalem betrad, hing enkele dagen later als een misdadiger aan het kruis. Niets is zo veranderlijk als een mens, maar de snelheid waarmee de mensenmassa Jezus de rug toekeerde, was ongezien. Van palmtakken naar een doornenkroon, van hosanna naar hoongelach, de laatste dagen van Christus op aarde waren op z’n zachtst gezegd nogal turbulent.

  Het lege ei - Het Paasverhaal

Don Zeeman

Joris De Coster is geboren met een verminkt lichaam en hij was ook traag van begrip. Toen hij twaalf jaar oud was, zat hij nog altijd in het tweede leerjaar. In de klas luisterden de kinderen aandachtig naar de juf. Juf Els vertelde hun over de dood en de opstanding van Jezus. En dan gaf ze hen allemaal een groot plastieken ei. “Nu”, zei ze, “Dit moet je meenemen naar huis. Morgen breng je het terug en je doet er iets in wat jou doet denken aan nieuw leven. Had Joris de opdracht begrepen ?

  De impact van de opstanding op een ‘doodgewone’ Vlaming

Jan Leplae

Ook al vinden bijzonder veel mensen het idee om een gekruisigde en opgestane Redder te aanbidden nonsens, toch zijn er velen die hun leven radicaal hebben zien veranderen door de boodschap van deze verrezen Redder. Wie vertrouwt dat Jezus zal doen wat Hij beloofd heeft, krijgt dan ook een leven dat over het graf heen reikt.

  De grootste overwinning

Ciara Goossens

Voor de veldrijdsters zit het seizoen er weer op, maar voor Jolien Verschueren is het niet eens begonnen … De ‘Koningin van de Koppenberg’ heeft een heel ander gevecht te leveren. Een kwaadaardig gezwel in haar hersenen maakte een abrupt einde aan haar sportieve plannen. Het nieuws sloeg in als een bom. Bij de familie, bij de supporters, op school … Ongeloof dat dit Jolien overkomen was, maar diep van binnen ook het geloof dat het wel goed komen zou. Toch hoopt Jolien dat ze zal terugkeren op het hoogste niveau.

  Brandende harten - Is Pasen een fictie, een illusie?

Adri van den Berk

In zijn evangelie beschrijft Lucas twee mannen die, op de dag van de opstanding, Jeruzalem verlaten. Waarom doen ze dat? Volgens hen valt daar niets meer te halen. Het is een stad vol teleurstelling geworden. Eigenlijk keerden zij ook hun rug naar Pasen. Het is een langzaam en verdrietig afscheid van wat eens zo mooi leek. Hun conclusie: er is geen leven na de dood. Een totale ontkenning. Over en uit! Twee lege harten reizen terug naar af, terug naar hun woonplaats Emmaüs.

ee09935c-38d6-439d-be4a-3d1d71ab40ad.png

Hoe te bestellen ?
Klik op het icoon hierboven. Opgelet: zoals anders gaan we er van uit dat eenzelfde aantal wordt besteld als de voorgaande keer. Toch prefereren we om ons via het bestelformulier het correcte aantal door te geven.

Mochten er wijzigingen zich voordoen in de vooropgestelde aantallen, de huidige bestelliing, facturatie- en/of leveringsadressen, gebruik hiervoor het bestelformulier. Zo kunnen we een vlot verloop garanderen.

Leveringen
De aanlevering gebeurt rond 9 maart 2019.

Bestel tijdig !
Let wel: de uiterste datum voor je bestelling is 1 maart 2019.

f087a2df-3a6f-4a72-99d6-7a4448e3c79a.gif
88e97a29-d44b-4191-ac80-b1c168e46c9a.png

Wens je een gratis proefabonnement voor je gemeente/kerk/jezelf ?
Klik op het icoon hierboven, vul het formulier in en je wordt éénmailg een gratis proefpakket met 10 Wegwijzers bezorgd. Geef in de bestelformulier ook mee hoe je de Wegwijzers bezorgd wilt zien.

Aanleveringen en bestellingen zijn dezelfde als hierboven.

f087a2df-3a6f-4a72-99d6-7a4448e3c79a.gif

Waarom kreeg ik deze mail op het mailadres *|EMAIL|* ?
Deze mail wordt naar iedere contacpersoon van de gemeente/kerk en/of geinteresseerde in Wegwijzer verstuurd.
Indien u niet meer in de lijst van geadresseerden wenst opgenomen te worden, gelieve onderaan de link 'verwijder me uit de lijst' te gebruiken. Bent u een nieuwe contactpersoon of geinteresseerde, gebruik de link 'inschrijven' onderaan deze mail.

Inschrijven?
Verwijder me uit de lijst

Update inschrijving   
Schrijf je nu in als nieuwe abonnee en ontvang de eerstkomende Wegwijzer gratis aan huis.    

Je intern nr: *|MMERGE4|*    *|MMERGE21|* = je standaardafname aantal Wegwijzer
*|MMERGE6|* = je afname aantal Wegwijzer vorige editie

Wegwijzer maakt deel uit van de Evangelische Volwassenen Werking vzw

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.